חזור

הַמֶּחְקָר הַגֶּנֵאוֹלוֹגִי
משפחת אשבל:
שרטוט עץ המשפחה
אבות המשפחה
משפחת אשבל
צפורה מלר
משפחת גוטמן:
דוד ומלכה גוטמן

אבות המשפחה ובניה - סיכומים קצרים


דור 1

הגאון רבי שלום שלמה

רב העיירה ליובאוויטש
← ילד:
רבי יוסף (מקור: ספר הזכרונות של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן)


דור 2

העילוי רבי יוסף

רב העיירה ליובאוויטש לאחר מות אביו. ערך מדי פעם "גלות" בת כחצי שנה. בזמן היעדרו החליפו תלמידו ר' בנימין. לאחר "גלות" ארוכה במיוחד בת שנתיים, ויתר על משרת הרבנות ומונה כ "מגיד" העיירה ומוכיחה בשער. בדרכו המהפכנית, היה שם דגש רב על צד החיוב, על דרך האהבה והטוב. השפעתו הרבה הורגשה בקהילות ליובאוויטש, רודניה, קאליסק, יאנאוויטש, ליאזנא, דוברומיסל, בבינוביץ, דאססנא, דוברובנה ועוד. בשנת ה'תצ"ה (5495 לבריאה) 1735, בא רבי יוסף לראשונה אל רבי ישראל בעל שם טוב.
← ילדה: זיסל (מקור: ספר הזכרונות של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן)


דור 3

ר' יששכר בער הלוי אשבל + זיסל

היה הרב מקַבֵלְנִיק שליד מינסק, למד בישיבת סמרגון יחד עם רבי מנחם מענדל. נישא לזיסל בת רבי יוסף בחודש אלול ה'תקי"א (5511 לבריאה), 1751 בעיר ליובאוויטש. בחודש אלול ה'תקי"ט (5519 לבריאה) 1759, נסע לשלושה חודשים ללמוד אצל הבעל שם טוב וחזר חסיד נלהב. היה רבו של ר' שניאור-זלמן מליאדי, היה המגיד מליובאוויטש לאחר מות חותנו, אמץ לעצמו את השם אשבל שמצא בתנ"ך, בפקודת השלטונות הרוסיים. בשנת ה'תקס"ד (5564) 1804.
← ילד: ר' יוסף הלוי אשבל + מטל בת ר' נח ממוהילב. (מקור: האילן המשפחתי, ספר הזכרונות של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן)

ר' נח ממוהילב + רוחמה

ר' נח, סוחר ובן תורה בן עשירים בויטבסק. ידע את שפת המדינה, התכונן לעלות לארץ עם שיירת חסידים של ר' מנחם-מנדל. בהגיעם לאודיסה בקש בשמם רשות להפליג באניית מפרש, בימי יקטרינה, השלטונות סרבו. אחרי מותו נשאה רוחמה לר' אברהם קליסקר. עלתה לארץ והתישבה בטבריה עם ילדיה. הרבי מלאדי לקח את שלום-שכנא חתן לבתו ואילו יששכר-בער הלוי אשבל לקח את מטל לאשה של בנו ר' יוסף. שלום-שכנא + בתו של הרבי מלאדי: ← ר' מנדל הרב מליובאוויטש.
← ילדים: 1.
מטל 2. שלום שכנא (מקור: האילן המשפחתי)


דור 4

ר' יוסף הלוי אשבל + מטל בת נח ממוהילב

בן המגיד, תלמידו של בעל התניא, אסף כספים מקופת הבעש"ט. אשתו בעלת חנות מכלת ומפרנסת המשפחה.
← ילדים: 1. יששכר-בער 2. נח-מנדל. (מקור: האילן המשפחתי)


דור 5

יששכר בער הלוי אשבל + שפרה

בן רבי יוסף הלוי אשבל ומטל בת ר' נח ממוהילב. שפרה מפרנסת המשפחה, נפטרה באיזמיר בדרכה ארצה. יששכר-בער, סוחר ובן תורה; התגורר בחברון (ואח"כ בירושלים. נפטר בירושלים). בעלותם ארצה לקחו איתם את מטל בתו של ר' שניאור-זלמן שנגנבה באיזמיר אך נמצאה אחרי חיפושים בפקודת הר' מליובאוויטש. פרסם ספרים רבים בעניני חסידות. עלה ב- 1845.
← ילדים: 1. שניאור זלמן אשבל 2. פרלה אשבל 3. שרה שטרנה + ריינס (בעלי פוסטה) 4. משה אשבל + חיה (ריינס). (מקור: האילן המשפחתי)

נח מנדל הלוי אשבל + ?

בן רבי יוסף הלוי אשבל ומטל בת ר' נח ממוהילב. סוחר ובן תורה.
← ילד: יששכר-בער + סלווה. (מקור: האילן המשפחתי)


דור 6

משה הלוי אשבל + חיה (בת שרה שטרנה ריינס)


← ילדים: 1. יוסף מנחם אשבל, נולד ב[ה]תרי"ז - 1857. 2. לוי יצחק אשבל, ירד לניו-יורק. יש לו בן בשם פיליפ אשבל. 3. זלמן אשבל, חרש ומגמגם אחרי דלקת קרום מוח. 4. בער אשבל, זמר בציריך. 5. לייב אשבל, ארה"ב. 6. גד אשבל, זמר בציריך. (מקור: האילן המשפחתי)

יששכר בער הלוי אשבל + סלווה

יששכר בער הלוי אשבל כונה "בעשע"; עלה לירושלים מויטבסק.
← ילדים: 1. (אחות) גרה בעיר רציצה אשר ברוסיה הלבנה, 2. יוסף אשבל (יושע) + באשע ערלה, 3. לויק אשבל + חייקה (גרו במושבה עקרון היא מזכרת-בתיה). (מקורות: האילן המשפחתי, זכרונותיה של צפורה אשבל מלר)


דור 7

יוסף מנחם הלוי אשבל + רוחמה

רוחמה היא אשתו השניה.
← ילדים: 1. זיסל, 2. מטל, 3. אלי-שמואל אשבל (שלושתם מאשה ראשונה), 4. פרופ' דב אשבל, 5. עמינדב אשבל, 6. רבקה, 7. שלוימ'לה (אח שנפטר), 8. צביה, 9. משה אשבל. (ששתם מאשה שניה: רוחמה) (מקורות: האילן המשפחתי, משפ' פרופ' דב הלוי אשבל)

יוסף הלוי אשבל + באשע ערלה (אשתו השניה)

יוסף הלוי אשבל כונה "יושע". גר ברוסיה הלבנה כנראה בויטבסק מגורי אביו. היה נשוי, ונולדו לו שם ילדים. התחתן שנית עם באשע ערלה, אלמנתו של שלום טורנהיים ז"ל, ואמו של מרדכי יהודה טורנהיים מארה"ב. עלה לירושלים יחד עם אביו, "בעשע" סמוך לחתונת אחיו לויק אשבל עם חייקה. אמו סלווה שהייתה סוחרת ומפרנסת המשפחה בויטבסק הקדימה לעלות ועבדה בבית המסחר הודס בירושלים. הזוג חי ברח' היהודים בעיר העתיקה בירושלים, ונולד להם בן יחיד בשם יצחק. יוסף שמר על קשר מכתבים עם ילדיו מאשתו הראשונה, אולם עקב חששה של אשתו ליורשים אפשריים, העלימה את המכתבים, וכך ניתק הקשר סופית עם ענף המשפחה שנותר ברוסיה הלבנה. כאשר חיתנו את בנם היחיד יצחק לבחירת ליבו שרה לבית ויינברג ויתרו ההורים שנחשבו אמידים על הנדוניה של הורי הכלה. בין השנים 1914 ו- 1918, שנות מלחמת העולם הראשונה, נותק הקשר עם בנם, כלתם ונכדם כאשר משפחת הבן יצחק, מחשש גיוסו לצבא התורכי, ברחה לאלכסנדריה שבמצריים שהייתה תחת חסות בריטית. בנתיים, נפטרו ההורים בירושלים ועקב אי מציאת היורשים, החרימו התורכים את כל רכושם.
← יצחק הלוי אשבל + שרה בת שמואל יעקב ויינברג ואשתו טובה לבית ביליזון (מקורות: האילן המשפחתי, זכרונותיה של צפורה אשבל מלר, זכרונותיה של פאני ויינברג קעניג, משפ' יצחק הלוי אשבל)פרסומת: