העשן אז מתפוגג

להקת העקרבים

עברית: נעם אשבל (אלול ה' תשס"ה, אוקטובר 2005)

ביצוע: נעם אשבל (ניסן ה' תש"ע, אפריל 2010)

When_The Smoke Is Going Down MP3

שוב לביתך חוזרת את
ולי נותר להיות לבד
רואה את המקום שנית
כאלף לילה שם היית

מול לילה על במה צועד
את הרגע חי בלב
העשן אז מתפוגג

זה המקום אותו אוהב
להדליק אותך עכשיו
ועוד אזני קולך תשמע
אף כי דמותך כה רחוקה

מול לילה על במה צועד
את הרגע חי בלב
העשן אז מתפוגג

העשן אז מתפוגג
העשן אז מתפוגג

When The Smoke is Going Down

Scorpions

Just when you make your way back home
I find some time to be alone
I go to see the place once more
Just like a thousand nights before

I climb the stage against this night
'cause the place seems still alive
When the smoke is going down

This is the place where I belong
I really love to turn you on
I've got your sound still in my ear
While your traces disappear

I climb the stage against this night
'cause the place seems still alive
When the smoke is going down

When the smoke is going down
When the smoke is going down