השתמש בדפדפן סטנדרטי עבור תצוגה אופטימלית. הדפדפן המומלץ: מוזילה פיירפוקס. מומלץ התוסף Coral IE Tab עבור דפים שאינם לפי התקן.

חזרה

קוד המינג (Hamming Code)

יצירת קוד המינג

 1. נתון קוד בינארי באורך N סיביות (לדוגמה, N=4)‏: 1001
 2. מחשבים K מזערי שיענה על המשוואה 2K≥N+K+1 (לפי הדוגמה, K=3)‏. K הוא מספר סיביות ביקורת הזוגיות שיש להוסיף ל- N סיביות הקוד‏: 23≥4+3+1
 3. בונים תרשים בו מקום ל- N+K סיביות (לפי הדוגמה, 7 סיביות):
  תרשים N+K סיביות
  _ _ _ _ _ _ _
 4. ממספרים את המיקומים בתרשים משמאל לימין מ- 1 עד N+K (לפי הדוגמה, מ- 1 ל- 7):
  תרשים N+K סיביות
  1 2 3 4 5 6 7
  _ _ _ _ _ _ _
 5. מסמנים בתרשים את כל המיקומים שהם חזקה של 2 (בדוגמה, מיקומים שיסומנו הם 1, 2, 4):
  תרשים N+K סיביות
  1 2 3 4 5 6 7
  _ _ _ _ _ _ _
 6. מספר המקומות המסומנים חייב להיות K (בדוגמה סומנו 3 מיקומים ואכן K=3).
 7. מעתיקים את הקוד בעל N הסיביות בכל המיקומים שאינם מסומנים (בדוגמה, מועתק הקוד לתוך המיקומים 3, 5, 6, 7):
  תרשים N+K סיביות
  1 2 3 4 5 6 7
  _ _ 1 _ 0 0 1
 8. מכינים טבלת עזר ובה רושמים בצורה בינארית את כל המספרים מ- 1 ועד N+K (בדוגמה הכנו טבלה ובה רשמנו את כל המספרים מ- 1 ועד 7 בעזרת 3 סיביות):
  טבלת עזר
  1001
  2010
  3011
  4100
  5101
  6110
  7111
 9. מסמנים בטבלה את כל סיביות ה- 1:
  טבלת עזר
  1 001
  2 010
  3 011
  4 100
  5 101
  6 110
  7 111
 10. רושמים מתחת לכל עמודה את רשימת מספרי השורות שבהן מופיע 1 (בדוגמה, מתחת לעמודה הימנית ביותר רושמים 1, 3, 5, 7. מתחת לעמודה השניה מימין רושמים 2, 3, 6, 7. מתחת לעמודה השלישית מימין רושמים 4, 5, 6, 7):
  טבלת עזר
  1 0 0 1
  2 0 1 0
  3 0 1 1
  4 1 0 0
  5 1 0 1
  6 1 1 0
  7 1 1 1
  4
  5
  6
  7
  2
  3
  6
  7
  1
  3
  5
  7
 11. קיבלנו K קבוצות שבכל אחת מהן המיקום הראשון מסומן בתרשים ובו נמקם את סיבית ביקורת זוגיות שתהפוך את הקבוצה לבעלת זוגיות זוגית (לדוגמה, בקבוצה 1, 3, 5, 7, המיקום הראשון שייך לסיבית ביקורת זוגיות ובה נשים 0 כדי שמספר סיביות ה- 1 בקבוצה זו יהיה זוגי. בקבוצה 2, 3, 6, 7, נמקם בסיבית 2 את הערך 0 כך שלקבוצה תהיה זוגיות זוגית. בקבוצה 4, 5, 6, 7, נמקם בסיבית 4 את הערך 1 כך שגם לקבוצה זו תהיה זוגיות זוגית):
  תרשים N+K סיביות
  1 2 3 4 5 6 7
  0 0 1 1 0 0 1
 12. קוד המינג יכול להיות מיושם ב:
  1. זכרון RAM מסוג ECC
  2. שידור הנתונים למחשב אחר

מקרא:

RAM - Random Access Memory

ECC - Error Correcting Code

חזרה

השתמש בדפדפן סטנדרטי עבור תצוגה אופטימלית. הדפדפן המומלץ: מוזילה פיירפוקס. מומלץ התוסף Coral IE Tab עבור דפים שאינם לפי התקן.